O PzW

Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z Wyboru” powstało z potrzeby edukowania o przedsiębiorczości na najwyższym poziomie, ale w przystępny sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych metod. 

Informacje na temat zakładania i prowadzenia swojej firmy dalej są postrzegane u nas w kraju jako wiedza tajemna. Chcemy to zmienić! Prowadząc szkolenia, wykłady, prelekcje, organizując gry edukacyjne pokazujemy, że o biznesie da się rozmawiać w przystępny sposób.

Nasza wiedza poparta jest latami doświadczenia w różnych gałęziach biznesu. Nie zamykamy się jednak tylko na to do czego sami doszliśmy.

Zarząd Stowarzyszenia

Michał Kucharski

Prezes Zarządu

Mateusz Maik

Członek Zarządu

Piotr Łysko

Członek Zarządu

Nagrody i wyróżnienia

Best Stream Awards

Przedsiębiorcy z wyboru, głosami słuchaczy, zostali laureatami nagrody festiwalu „Best Stream Awards” w kategorii „Podcast biznes” za rok 2019. Zwycięzców ogłaszał sam mistrz biznesu i sportu Rafał Sonik.

Zobacz film

Innowator 2018 w kategorii Innowacje Społeczne

Nagrody Innowator 2018 przyznawane są przez Akademię WSB przedstawicielom świata nauki, biznesu i samorządu za dotychczasowy wkład w zakresie innowacyjnych rozwiązań w procesie organizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Stowarzyszenie PzW otrzymało ją za wspieranie przedsiębiorczości i realizowanie projektów wpierających młodych przedsiębiorców.

Przeczytaj artykuł